bureau Scholenbouwmeester
De stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland is een onafhankelijk expertisecentrum voor de onderwijshuisvesting, met als kerngebied de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. De stichting is in 2009 ontstaan op gezamenlijk initiatief van de drie noordelijke provincies.

Het interdisciplinaire team van de stichting Scholenbouwmeester, lopend van bouwkundige tot milieugezondheidskundige, van architect tot fysicus, van historicus tot sociaal geograaf doet praktijkonderzoek en kennisontwikkeling zonder winstoogmerk.

 

Wij ondersteunen o.a. gemeenten, schoolbesturen en provincies bij het tot stand komen van:

 

- integraal accommodatiebeleid;

- duurzaam portfoliobeheer;

- vermindering van het energiegebruik;

- verbetering van het binnenklimaat.

 

Met als doel voor elke leerling en leraar op zo kort mogelijke termijn een passende en gezonde werk- en leeromgeving!