de_dorpsschool_GMT
H. Van Brakel, ´De dorpsschool is in 75 jaar totaal veranderd´, gepubliceerd in J. Rodermond red., Geen meter teveel (2009). Dit is een publicatie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. De publicatie is daar gratis op te vragen.